Air terjun "indrowati" #6

Air terjun ini terletak persis disebelah selatan ranu bedali

Ranu bedali ini mempunyai ketinggian 700 M dari permukaan laut dengan luas danau 25 Ha dan kedalaman 28 m.
Air terjun ini merupakan hulu dari ranu bedali yang terus mengalir ke sebuah sungai-sungai kecil di daerah ranu tersebut
Jika anda ingin pergi ke pusat bawah ranu dan air terjun indrowati,harus cukup kuatkan fisik ,sebab
anda akan disuguhin jalan turunan bebatuan yang kemiringannya hampir 70-80 derajat.


Lokasi : Gn. Cilik, Ranubedali, Ranuyoso, Lumajang Jatim


Popular Posts